Natur och Kulturupplevelser
Att upptäcka, uppleva och lära.

Kurser:

 • Att lära sig stänga fastbandshage, (snedgärdesgård)

 • Att lära sig slipa, ställa in och slå med lie, även höhässjning ingår.

 • Svampkurs, att lära sig de vanligaste och lätt igenkännbara svamparna samt tillaga dem ute i fält.

 • Botanikkurs, att lära sig våra vanligaste och lätt igenkännbara växter.

 • Fågelkurs, att lära sig känna igen våra fåglar till utseende och läten.

Guidade turer, hel eller halvdag:

 • Till fäbodar, med eller utan djurhållning

 • Gammelskogar som bjuder på intressanta arter och miljöer.

 • Naturreservat, inom Dalarna eller Hälsingland.

 • Orkidemyrar, där vi får uppleva några av våra blommande skönheter.

 • Till blomsterängar med många vackra och ovanliga hävdgynnade arter.

 Upplevelser:

 • Fiske, sommar eller vinter, vid sjö eller längs strömmande vatten.

 • Bäversafari, helst kvällstid.

 • Fågelmorgon vid någon fågelsjö.

 • Orrspel en tidig morgon.

 • Ugglelyssnarkväll, februari-mars.

 • Spår i snön, antingen gåendes längs väg eller till skidor.

 • Vandring längs någon led, eventuellt pilgrimsleden, med vad man kan uppleva under färden, ev. övernattning.

 • Trivselafton vid brasan med grillning av korv.

 • Vandring på Skalens restaurerade marker, med växter och kulturhistoria.

Eller andra önskemål
Vi upptäcker, upplever och lär oss med hjälp av våra fem sinnen. Vilket blir något som man minns och njuter länge av, värt att pröva.

Föredrag:

Om odlingslandskapet
Ett overhead- och diabildsprogram om bondens landskap från bondestenålder till nutid. Visar på utvecklingen i det öppna landskapet med betesdjur och hävdgynnade växter. Naturbetesmarker, ängar och fäbodar. Men även igenväxning och restaurering av igenväxta ängsmarker.

Naturen Under Årstiderna
Ett diabildsprogram om vår underbara natur runt omkring oss. Vi får uppleva vad vi kan få se under de olika årstiderna. Från islossningen vidare till blomster-ängarna, höstfärjerna, vintervyerna, med fåglar, djur, orrspel och fjärilar med mera.

Orkidéer i Sverige
Ett diabildsprogram om de flesta orkidéarterna i Sverige

  SKALENS           

NATUR- OCH KULTURGÅRD

Presentation av mig själv
Jag heter Stefan Olander och håller till på gården Skalen söder om Edsbyn. Där jag trivs bäst är på mina öppna betesmarker.

Jag samarbetar med Skålsjögården med kurser och upplevelser.

Jag jobbar som kulturvårdare och biolog med inriktning på upplevelseverksamhet, kurser, utbildning, guidade turer och rekreation. Har lång erfarenhet inom folkbildningen och har en hel del inventeringsjobb bakom mig. Jag är kunnig ornitolog ,botanist och övriga växt och djurriket.

Jag värnar om vårt kulturarv och det öppna landskapet med dess artrikedom och mångfald. Att sprida kunskap och intresse samt att få deltagarna att se de möjligheter som vår landsbygd har att erbjuda, i form av rekreation och avkoppling ligger mig varmt om hjärtat.

Jag har under flera år jobbat med ett projekt,att restaurera ett igenväxt före detta fäbodvallsområde, Skalen. Där finns nu åter öppna marker med hagar och betande djur.

Skalens Natur- och Kulturgård

Stefan Olander
Söderomsjön 340
828 95 Viksjöfors
0271-180 39
070-56 92 690

 skalastefan@yahoo.se